thaolovely230 5/15/2024 12:25:05 AM

Phát minh nào sau đây không phải là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX)?
A. Động cơ hơi nước.
B. Máy kéo sợi Gien-ni.
C. Máy tính điện tử.
Đáp án chính xác
D. Tàu thủy chạy bằng hơi nước.