lop9a1bs2 5/15/2024 12:20:54 AM

Phía Bắc của nước ta tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan.
B. Cam-pu-chia.
C. Lào.
D. Trung Quốc.
Đáp án chính xác